Hej!

Här kommer jag att redovisa hur mycket jag kommer att skänker till Neuroförbundet. Om du själv vill skänka en gåva så går det bra via

Postgiro 901007-5

Bankgiro 901-0075

Swish 901 00 75

Nu har jag skänkt totalt 936 Kronor 

Ni kan läsa mer på Neuroförbundets hemsida

Tack alla som har köpt smycken och gjort det möjligt för mig att kunna skänka pengar till forskningen!

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara